Din kurv indeholder rabat. Hvis du ændrer din kurv, så vil rabatten blive fjernet

Hvad er safeguard - Q&A

20-02-2019

Hvad er safeguard?
EU safeguard-forordningen er indført af EU som beskyttelsesforanstaltning mod overimport af specifikke stålprodukter fra tredjelande. Forordningen er indført som ”modtræk” til USA´s Section 232 med en generel importtold på 25%.

Er safeguard og antidumpingtold det samme?
Nej, antidumpingtolden er stadig gældende helt særskilt og med de satser, som tidligere er fastsat for hvert enkelt eksportland. Safeguard ligger derudover, hvis kvoterne overstiges.

I hvor lang tid løber safeguard-forordningen?
Forordningen er gældende i 3 år inkl. den nu overståede provisoriske periode, som startede 1. juli 2018.

Løbeårene ser fremadrettet ud som følger:
2. februar 2019 – 30.juni 2019:  1 løbeår (inkl.. provisorisk periode)
1. juli 2019 – 30. juni 2020:         1 løbeår
1. juli 2020 – 30. juni 2021:         1 løbeår

Hvordan fungerer safeguard?
Safeguard er baseret på kvoter. Når de er opbrugt, pålægges den effektive pris yderligere 25%, indtil perioden / løbeåret er slut (Se spørgsmålet ”I hvor lang tid løber safeguard-forordningen ?” for uddybning heraf). Herefter nulstilles det opbrugte, og der kan igen importeres uden tillægget på 25%.

Hvordan er man kommet frem til kvoterne?
Kvoterne er baseret på et gennemsnit i EU-importen i årene 2015 – 2017 + 5% ”year on year”. Kvoterne er opdelt i 3 produktfamilier: flade produkter (plader og coils), lange produkter(stangstål) og rør. Derefter er de igen opdelt i yderligere 28 varekategorier.

Hvordan tildeles kvoterne?
Kvoterne tildeles de eksporterende lande, hvor de opdeles og tildeles i 2 kategorier:

• ”Landespecifikke” kvoter
• ”Alle andre lande”-kvoter

”Landespecifikke” kvoter tildeles de lande, der i perioden har eksporteret mere end 5% af EU-importen af en produktkategori. De ”landespecifikke” kvoter inddeles og tildeles for et løbeår ad gangen. Opbruges ”landespecifikke” kvoter, kan der først anmodes om ekstra kvoter fra gruppen ”Alle andre lande”, i det sidste kvartal af løbeåret. ”Alle andre lande”-kvoter tildeles og inddeles i kvartaler. Hvis en kvote for ”Alle andre lande” ikke bliver opbrugt i kvartalet, overføres den overskydende mængde til næste kvartal. Dette gælder dog ikke uudnyttede mængder det sidste kvartal i løbeåret.

Kan jeg holde øje med om kvoterne er opbrugt?
Ja, nedskrivningerne kan følges på toldstyrelsernes hjemmesider. Kvoterne nedskrives efter ”først til mølle”-princippet.

Kan jeg sikre mig mod safeguard-forordningen?
Ja, den nemmeste måde at sikre dig mod safeguard er at købe stål, som er produceret i EU, da det ikke er omfattet af safeguard.

 

Til toppen