Din kurv indeholder rabat. Hvis du ændrer din kurv, så vil rabatten blive fjernet

Svejsemetoder og glødning af rør

TIG og laser

Damstahls leverandør udfører in-line-svejsning med en fuldautomatisk LASER- og TIG- (Tungsten Inert Gas)-metode afhængig af rørvæggens tykkelse i henhold til de almindeligt anvendte produktionsstandarder.

 

Svejsning udføres ved at sammensmelte de to båndstålskanter, hvorved det varmemæssigt ændrede område begrænses, og det indvendige område beskyt- tes med en passende beskyttende gas. LASER- og TIG-svejsemetoderne sikrer høj pålidelighed for svejseområdet, hvilket gør produktet egnet til ethvert formål.

 


Foto nr. 1: Lasersvejsning – varmepåvirket zone ca. 1mm (x50)
 

Foto nr. 2: TIG-svejsning – varmepåvirket zone ca. 4,5 mm(x50)
 

 

H.F. højfrekvenssvejsning 

Udføres i forbindelse med fremstilling af rør til konstruktionsmæssige formål samt i forbindelse med produktion af udstødningssystemer til biler. Til disse anvendelsesområder foretrækkes HF-metoden pga. dens omkostningseffektive produktivitetsfordele. Derimod er den lille svejsesøm, der opnås med HF (se foto nr. 3 – x50), ikke altid optimal mht. evnen til at arbejde, modstå pres og korro- sionsbestandighed pga. manglende sammensmeltning af båndstålskanten og oxyddannelsen på svejsekanterne.

 


Foto nr. 3 – x50

 

Blankglødning

Blankglødning udføres i en ovn fuld af hydrogen (H2) ved temperaturer på mel- lem 1040° C og 1100° C og efterfølges af en hurtig afkøling. Hydrogenet er IKKE et iltningsmiddel og derfor dannes der ingen overfladeiltning, og bejdsning er ikke længere påkrævet efter blankglødningen.

 

Den største fordel ved denne løsning er – udover en blank og jævn overflade, som letter videre bearbejdning af rørene – materialets forbedrede korrosions- bestandighed. 
En sådan behandling, der udføres på det sidste trin i produktionsprocessen, sikrer en komplet løsning for evt. karbider dannet ved kornkanten, hvorved der opnås en austenitisk matrice uden fejl. Dette gør det muligt at undgå det farlige fænomen intergranular korrosion (tilstedeværelse af svovl og klor under svejs- ning pga. høje temperaturer).
Den austenitiske struktur, der opnås gennem off-line blankglødning, er homogen med regelmæssig kornstørrelse (dimensionen varierer fra 6 til 8 ASTM); som en konsekvens heraf forbedres stålets strækegenskaber - især forlængelse – med forøget plasticitet og formindsket spændinger. 
Denne materialeegenskab er meget værdsat af alle slutforbrugere, som udfører yderligere forarbejdninger af rør så som bøjning og formning.

 


Foto nr. 4: Materialet i den dentritiske zone er blevet helt erstattet af det austenitiske materiale.
 

 

Rør, ikke-glødede - bejdset

Svejste rør kan leveres i ikke-glødet udførelse. Dette produkt gennemgår den samme produktionsproces bortset fra varmebehandlingen. Rørene sendes i stedet til en kemisk bejdsebehandling. Bejdsebadet består af svovlsyre og fluor- syre.

 

Denne proces kan – både på den ydre og den indre overflade og på enderne – eliminere ethvert tegn på ferro-kontaminering og også evt. oxyder, som kan forekomme på metaloverfladen som et resultat af mekanisk bearbejdning (svejseruller, slibebånd, skæreudstyr) og svejsning.

 


Foto nr. 5:  x50 rør, ikke-glødede.
 

 

Børstede rør

Børstede rør kan fås på markedet. Kun den ydre overflade børstes for at undgå den kemiske behandling i forbindelse med bejdsning.

Disse produkter har dog en lavere korrosionsbestandighed end bejdsede rør, hvis de udsættes for det samme miljømæssige angreb. Dette skyldes både aflejringerne på metaloverfladen, der er blevet kontamineret under produktions- processen, og at overfladen er mere ru, hvilket nemt kan holde på oxyder og spor af ferrokontamination. Selve slibebåndene kan efterlade materiale, som kan give anledning til korrosion. 
Børstede rør, kræver pga. deres finish en hyppigere periodisk vedligeholdelse sammenlignet med bejdsede rør. 
Det skal understreges, at der udelukkende er tale om en udvendig børstning, og derfor kan den ikke fjerne en evt. kontaminering på den indvendige overflade og i enderne, der er afskåret med en klippemaskine lavet af stålbaserede materialer.

 

Eddy Current-test

De svejste rør, der leveres i TIG og Laser svejste udførsel fra Damstahl, gennemgår – efter de er blevet kalibreret - en Eddy Current-test. En sådan ikke-destruktion-test udføres ved at danne et magnetisk felt rundt om røret og spore enhver afbrydelse, der skyldes lækager eller huller.


 

 

Til toppen