Din kurv indeholder rabat. Hvis du ændrer din kurv, så vil rabatten blive fjernet

Kemisk overfladebehandling, hvad er det?

Ingen kæde er stærkere end det svageste led, og dette gælder i høj grad rustfrit stål. De fleste korrosionsformer angriber svagheder i stålet, og en af hemmelighederne ved enhver forarbejdning af rustfrit stål er derfor at eliminere eventuelle svage steder – eller i hvert fald sørge for, at de ikke bliver afgørende. Desværre vil de fleste mekaniske processer (klipning, svejsning, bukning, spåntagende bearbejdning mm.) sætte sig spor i form af korrosionsmæssige svækkelser, men en efterfølgende kemisk overfladebehandling ofte kan fjerne svækkelserne og derved genoprette den oprindeligt gode korrosionsbestandighed.

Bejdsning er den vigtigste proces og finder sted i en stærk blanding af salpetersyre og flussyre. Under processen ætses stålet langsomt, og især opløses alle anløbninger mm. fra svejseprocessen. Slutresultatet er en smuk, mat overflade uden korrosionsmæssige svækkelser. Stålets ruhed stiger under bejdsningen, hvilket kan være kritisk til food/pharma-anvendelser.

Passivering sker i en ren salpetersyre (20-25%) og har til formål at styrke stålets naturligt beskyttende film af kromoxid. Til gengæld fjernes ikke anløbninger og andet fra svejsningen. Passivering påvirker ikke ruheden af stålet nævneværdigt.

Dekontaminering sker ved at behandle stålet i ”svage syrer” som fx citronsyre, fosforsyre, myresyre eller lignende. Syren er så tilpas mild, at stålet slet ikke påvirkes, og processen bruges især til at opløse eventuelle urenheder (fx rouge) fra stålets overflade. Industriel CIP (”Cleaning In Place”) sker ofte ved brug af netop dekontaminering.

Elektropolering er en elektrokemisk proces og kræver en ydre strømkilde. Væsken er typisk stærk svovlsyre/fosforsyre, og poléreffekten sker ved, at stålet gradvist opløses. Resultatet er en superblank og superresistent ståloverflade med en ultralav overfladeruhed og helt uden svagheder. Elektropolering anvendes især indenfor pharma.

Claus Qvist Jessen

  • Kemiingeniør, ph.d.

  • +45 8794 4045

  • cqj@damstahl.com

Til toppen