Din kurv indeholder rabat. Hvis du ændrer din kurv, så vil rabatten blive fjernet

Rengøring af rustfrit stål

Verden i dag ser helt anderledes ud, end den gjorde for mindre end et år siden. Coronavirus har påvirket os alle, og der er kommet fokus på rengøring og desinfektion, som der aldrig har været det før. Vi vasker, vi spritter, og vi holder rent, og sammen bidrager vi til at forsøge at få aflivet Covid-19-virusen – eller i det mindste holde stand, indtil ”nogen” har opfundet en vaccine.

Virussen kan leve på den rustfri overflade i op til et par døgn, så det er desværre ikke ren fantasi, at man kan smittes gennem gensidig kontakt med det rustfri stål.

Ligesom alt andet skal det rustfri stål derfor gøres rent, men det er ikke helt ligegyldigt, hvilket desinfektionsmiddel, vi anvender. Nogle desinfektionsmidler kan nemlig virke korrosivt, så dér skal vi passe på.

De farlige medier falder normalt i en af følgende grupper:

  • Kloridholdige (= saltholdige)
  • Stærkt sure
  • Stærkt oxiderende (iltende)

Som hovedregel er alle de rent organiske desinfektionsmidler (fx sprit (ethanol), glycerol, isopropanol etc.) totalt uskadelige overfor alle typer af rustfrit stål. De er hverken saltholdige, sure eller oxiderende, så almindeligt håndsprit kan man regne som totalt uskadeligt. De fleste typer håndsprit indeholder mindst 85 % ethanol og resten vand og glycerol (fugtighedsbevarende), og den slags er totalt uskadelige overfor alle typer rustfrit stål.

Industrielt anvendte desinfektionsmidler kan dog være helt anderledes aggressive. Den slags er ofte baseret på aktivt klor (Cl2), hypoklorit (ClO-) eller variationer af peroxider som fx brintoverilte (H2O2) eller pereddikesyre (CH3COOOH) og fungerer som kraftige oxidationsmidler.

Aktivt klor er altid farligt for det rustfri stål (og alle andre metaller), så det må kun bruges meget kortvarigt. I modsat fald kan der ske kraftig grubetæring.

Peroxidbaserede produkter er mindre hidsige end aktivt klor pga. fraværet af klorid, men sammen med de op til 250 ppm (mg/l) klorid, der kan være i postevandet, er risikoen alligevel stor. Alle oxiderende desinfektionsmidler må derfor kun bruges under meget kontrollerede forhold og kun i få minutter.

Denne 1 mm tykke plade er halvvejs gennemtæret af grubetæring efter 10 timers kontakt med ”klorin”.

 

Tag kontakt til Claus Qvist Jessen for yderligere vejledning om hvordan du bedst håndterer desinfektionsmidler på rustfrit stål.

 

Claus Qvist Jessen

  • Kemiingeniør, ph.d.

  • +45 8794 4045

  • cqj@damstahl.com

Til toppen